ĐĂNG KÍ

Nộp đơn trực tuyếnĐăng ký qua Thư
Vui lòng hoàn thành và nộp đơn xin đăng kí trực tuyến. Vui lòng chờ phản hồi từ trường Cao đẳng Hollywood để xác nhận rằng họ đã nhận được đơn của bạn.Vui lòng in và hoàn thành mẫu đơn đăng ký trên giấy.
Vui lòng gửi cho chúng tôi các hồ sơ sau:
- Hồ sơ hỗ trợ tài chính:
- Yêu cầu dịch vụ bổ sung và bảng câu hỏi
- Phí phù hợp
Vui lòng gửi cho chúng tôi các hồ sơ sau:
- Mẫu đơn đăng ký
- Hồ sơ hỗ trợ tài chính:
- Yêu cầu dịch vụ bổ sung và bảng câu hỏi
- Phí phù hợp

Yêu cầu nhập học:
– Giấy khai sinh (18 tuổi/ lớn hơn)
– Phí đăng ký
– Tiền đặt cọc (đối với sinh viên nước ngoài):
– Bản sao Hộ chiếu
-Hồ sơ chứng minh tình trạng nhập cư của bạn nếu bạn ở Hoa Kỳ:
(Ví dụ: VISA, I-94, và Thông báo phê duyệt COS- …)
– Hồ sơ tài chính  (sổ tiết kiệm ở Ngân hàng)

Các khoản phí sau phải được thanh toán để xử lý hồ sơ của bạn:
1. Phí đăng ký: 100 đô la (bắt buộc)
2.Phí xử lý: 100 đô la (bắt buộc)
3. Khoản tiền học phí: $ 200 (bắt buộc) (Dành cho du học sinh)
4. Phí Giao và Vận chuyển: 100 Đô la Mỹ (Tùy chọn)
5. Phí chuyển sân bay: 100 đô la (Tùy chọn)
6. Phí chuyển khoản ngân hàng:  25 đô la (Mỗi giao dịch):

Lệ phí và Hồ sơDu học sinh còn ở Việt NamHọc sinh chuyển trường ở Mỹ
1 bản sao hộ chiếu
(Trước thời điểm hết hạn hơn 6 tháng)
1 bản sao VISA
1 Bản sao Bằng Đại học/ cao đẳng
Sổ tiết kiệm
(Không qua 3 tháng)
(Tối thiểu) $19,000(Tối thiểu) $6,000
1 Bản sao mặt trước của I-20-
Phí đăng kí (Không hoàn lại)$100$100
Phí xử lý (không hoàn trả)$100-
Phí SEVIS (không hoàn trả)$200-
Phí vận vận chuyện và giao nhận ( không hoàn trả)$100-
Tiền đặt cọc (hoàn lại tiền)$200-
Phí chuyển khoản ngân hàng$25-
Thẻ sinh viên$20$20

Chính sách và quy trình Hủy bỏ, Rút lại tiền và Hoàn phí:

Trường Cao Đẳng Hollywood là phù hợp với Đạo luật Giáo dục Trung học Tư thục Cá nhân năm 2009 (Luật Giáo dục California, Tiêu đề 3, Phòng 10, Phần 59, Chương 8, Điều 13, Đoạn 94920), trong đó nêu rõ rằng học sinh có quyền hủy bỏ hợp đồng ghi danh, thu hồi và được hoàn trả phí.

Trường Cao Đẳng Hollywood sẽ hoàn trả 100 phần trăm số tiền sinh viên đã nộp cho trường, trừ một khoản tiền gửi hoặc lệ phí đăng kí  không quá 250 đô la Mỹ, nếu thông báo hủy bỏ được thực hiện thông qua việc tham gia lớp học đầu tiên hoặc bảy ngày sau khi nhập học, tùy trường hợp nào sau đó. Thêm vào đó, Trường Cao Đẳng Hollywood sẽ hoàn trả 100 phần trăm số tiền đã đóng cho phí định chế, trừ đi khoản đóng lệ phí hợp lý, nếu hủy bỏ là do những điều sau đây: (a) trường không chấp nhận  (b) chương trình học bị  hủy.

Sự hủy bỏ xảy ra khi học sinh đưa ra Thông báo Hủy đối với Giám đốc/Hiệu trưởng nhà trường bằng văn bản. Học sinh có thể gửi thư, chuyển trực tiếp, hoặc fax  để thông báo hủy; Thông báo huỷ không thể được chấp nhận bằng miệng hoặc bằng điện tử (tức là qua điện thoại hoặc email). Ngày xác định được xác định là ngày thông báo bằng văn bản được đánh dấu hoặc ngày mà  thư gửi đến cơ quan. Thông báo hủy bỏ sẽ được gửi cho: Hollywood College, 3540 Wilshire Blvd., Suite 604, Los Angeles, CA 90010

Việc thu hồi có thể được thực hiện bởi thông báo bằng văn bản của học sinh (tức là Thư Rút) hoặc bằng cách chấm dứt do hành vi của học sinh, nhưng không nhất thiết giới hạn, thiếu sinh viên, sự thất bại trong học tập hoặc vi phạm các chính sách của nhà trường. Học sinh sẽ bị chấm dứt vào ngày không tham gia các lớp học trong thời gian ba tuần (21 ngày dương lịch). Trong trường hợp này ngày rút tên sẽ được coi là ngày hiện diện cuối cùng. Một học sinh nghỉ phép không trở lại trường như dự kiến đã được chấp thuận trong đơn xin phép (LOA). Ngày quyết định thu hồi sẽ là ngày dự kiến ​​trở lại theo đơn xin phép. Ngày rút tiền là ngày cuối cùng ghi danh.

Trường Cao Đẳng Hollywood sẽ trả lại bất kỳ / tất cả các khoản phí thể chế chưa được hưởng nếu học sinh hủy hợp đồng tuyển sinh hoặc rút lui trong thời gian đi học (trong 11 tuần). Chính sách hoàn trả cho sinh viên đã hoàn thành 60 phần trăm hoặc ít hơn thời gian đi học sẽ được hoàn trả theo tỷ lệ phần trăm. Học sinh đã hoàn thành hơn 60 phần trăm thời gian tham gia sẽ không được hoàn lại tiền hay tín dụng dưới bất kỳ hình thức nào. Trường Cao Đẳng Hollywood sẽ trả tiền hoặc hoàn trả khoản tín dụng trong vòng 45 ngày kể từ ngày học sinh hủy bỏ hoặc quyết định rút đơn.

Như được ghi trong đoạn 71750 (c) (1) của Bộ Luật Giáo Dục California, một khoản hoàn lại theo tỷ lệ phần 94920 (d) của Bộ Luật Giáo Dục California sẽ không nhỏ hơn tổng số tiền mà sinh viên phải trả cho phần giáo dục Được tính như sau: Số tiền phải trả bằng với khoản phí hàng ngày cho chương trình (tổng phí của tổ chức, chia cho số ngày hoặc giờ trong chương trình), nhân với số ngày học sinh Tham dự, hoặc dự kiến ​​tham dự, trước khi rút lui.