Tiếng Anh cơ bản

Chương trình này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên một cơ hội để có được kỹ năng ngôn ngữ một cách có phương pháp một cách có phương pháp sử dụng một phương pháp tiếp cận kỹ năng tích hợp. Học sinh nâng cao kỹ năng ngôn ngữ thông qua việc giảng dạy có trình độ trong một nhóm nhỏ. Chương trình giảng dạy dựa trên kỹ năng chuyên sâu, chuẩn xác đảm bảo phương pháp hệ thống để thu nhận ngôn ngữ.

ESL Bán chuyên sâu

Chương trình ESL Bán chuyên sâu của chúng tôi được thiết kế cho những sinh viên muốn có một chương trình học đậm đà hơn với thời gian học tập kéo dài. Các lớp Anh ngữ Bán chuyên sâu của trường đại học Hollywood kết hợp việc dạy học chính thức với các hoạt động vui nhộn, hấp dẫn nhằm nâng cao hiểu biết sâu hơn về tiếng Anh.

 

ESL Chuyên sâu

Chương trình ESL Chuyên sâu của chúng tôi là chương trình toàn diện nhất tại trường Đại học Hollywood và được thiết kế cho những sinh viên muốn nâng cao kỹ năng tiếng Anh của họ với một tốc độ nhanh chóng. Chương trình này được thiết kế để bao gồm cả hướng dẫn chính thức và vui chơi, tham gia các hoạt động để giúp sinh viên phát triển kỹ năng ngôn ngữ của mình cho cả mục đích học tập và tương tác tiếng Anh hằng ngày.

ESL Level 1 – Beginning (198 hours per quarter): These courses cover the beginning
level of reading and vocabulary, listening and speaking, and grammar and writing. Upon
completion of these courses, students should be able to correctly write basic sentences
and comprehend conversational sentences. Class activities and assignments are geared
towards expanding student knowledge and usage of English vocabulary and structure.

ESL Level 2 – Intermediate I (198 hours per quarter): These courses cover the
intermediate level of reading and vocabulary, listening and speaking, and grammar and
writing. At the beginning of class, students are expected to correctly write simple
sentences and cohesive paragraphs. Class activities and assignments are aimed towards
expanding student knowledge and usage of English vocabulary and structure. In
addition, these courses will focus on transitioning from paragraph to essay.
Furthermore, students will review reading strategies, study skills, computer skills (word
processing), and library and research activities. Finally, students will be writing both in
and outside of the classroom.

ESL Level 3 – Intermediate II (198 hours per quarter): These courses cover the high
intermediate level of reading and vocabulary, listening and speaking, and grammar and
writing. At the beginning of class, students are expected to correctly write complex
sentences and cohesive paragraphs. Class activities and assignments are geared towards
expanding student knowledge and usage of English vocabulary and structure. In
addition, these courses will focus on transitioning from paragraph to essay.
Furthermore, students will review reading strategies, study skills, computer skills (word
processing), and library and research activities. Finally, students will be writing both in
and outside of the classroom.

ESL Level 4 – Advanced (198 hours per quarter): These courses cover the advanced level of
reading and vocabulary, listening and speaking, and grammar and writing. Upon
completion of these courses, students should be able to read and write college level
sentences and cohesive paragraphs. Also, students should be able to converse sufficiently
and be prepared for college level academic work. Class activities and assignments are aimed
towards expanding student knowledge and usage of English vocabulary and structure. In
addition, these courses will focus on transitioning from paragraph to essay. Furthermore,
students will review reading strategies, study skills, computer skills (word processing), and
library and research activities. Finally, students will be writing both in and outside of the
classroom.

Ngữ pháp và Viết

Lớp ngữ pháp và Viết của chúng tôi giúp học sinh hiểu và sử dụng cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh tốt hơn. Lớp học cũng tập trung vào việc sử dụng văn phạm ngữ pháp tiếng Anh.

Đọc và Từ vựng

Lớp Đọc và Từ Vựng của chúng tôi nhấn mạnh việc xây dựng vốn Từ vựng tiếng Anh. Lớp học cũng giúp học sinh phát triển kỹ năng đọc tiếng Anh cho mục đích học tập và chung

Nghe và nói

Lớp Nghe / Nói của chúng tôi giúp học sinh phát triển kỹ năng nghe và nói mà chúng sẽ cần cả cho mục đích học tập và đối thoại hàng ngày

Viết

Trong khóa học này, sinh viên sẽ học về nhiều dạng viết khác nhau và áp dụng kiến ​​thức đó khi lam bài tập viết hàng tuần. Các kỹ năng viết tiếng Anh thông thường sẽ được giảng dạy và đưa vào thực tiễn, và ngữ pháp tiếng Anh khi áp dụng cho bài viết sẽ được xem lại

Văn học Mỹ

Khóa học này sẽ tập trung vào việc đọc và phân tích các tác phẩm quan trọng của văn học Mỹ.

Nói trước công chúng

Khóa học này giới thiệu về giao tiếp bằng giọng nói, nhấn mạnh kỹ năng nói chuyện trước công chúng, bao gồm các kỹ thuật làm giảm sự lo lắng của người nói và sử dụng thiết bị trợ giúp trực quan để tăng cường khả năng thuyết trình của người thuyết trình.

Tiếng Anh truyền thông

Khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp sẽ cho phép sinh viên xem và phân tích nhiều tập phim truyền hình và phim ngắn.

Tất cả về USA

Khóa học All About USA sẽ sử dụng và kết hợp các bài thuyết trình bằng lời nói, bằng văn bản, trực quan và thuyết trình để giúp sinh viên hiểu rõ hơn về những gì có thể hoặc không thể được coi là thành phần của phổ quát rộng của Hoa Kỳ.

Sự kiện hiện tại

Khóa học Sự kiện Hiện tại sẽ cung cấp cho sinh viên cơ hội để tìm hiểu và thảo luận về các tin tức gần đây cả ở quy mô địa phương và quốc tế.

Tiếng Anh trong Hành động

Khóa học Tiếng Anh trong Hành động cho phép sinh viên sử dụng tiếng Anh để diễn đạt theo nhiều cách sáng tạo. Học sinh sẽ tham gia vào các hoạt động khác nhau: chơi theo vai, trò chơi ngẫu hứng, động não các ý tưởng tiếp thị, và thực hành các kỹ năng hữu ích trong thế giới thực.